RƯỢU SÂM HÀN QUỐC TỈA HOA - RS17

3,000,000 VND

Rượu sâm hàn quốc được đóng bình với chất rượu vàng óng.
Là quà biếu số 1 cho sức khỏe!