VIÊN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO HẠT TIÊU

VDTHT-HATTIEU

800,000 VND

Qui cách: Lọ 100g X 1,8g/ viên tròn. 2 lọ/ hộp

Xuất xứ: Chính hãng ChoDang – Hàn Quốc.

Thành phần: Chế phẩm dạng viên gồm Đông Trùng Hạ Thảo và dược

Qui cách: Lọ 100g X 1,8g/ viên tròn. 2 lọ/ hộp